Berg, H-C

Skulptur, Konstindustri/formgivning

Plats
Ingå, Finland

Hemsida
hcberg.com

Om mig

Hur ser människan? Var går seendets gränser? Var skapas bilden egentligen? Årets unga konstnär Hans-Christian Berg (f 1971 i Esbo) undersöker frågeställningar om seendet i sina verk.

Bergs konst utmanar det vardagliga tittandet och seendet bl.a. genom optiska illusioner. Växelverkan mellan material och ljus erbjuder betraktaren överraskningar och insikter: i ett livlöst föremål upptäcks variationer. Via reflektionerna blir även åskådaren del av konstverket.

HC Berg är till utbildningen både skulptör och keramik- och glaskonstnär. I sina verk använder han sig av industriella tillverkningssätt och nya innovationer, men även traditionella tekniker såsom glasblåsning. Verken färdigställs i samarbete med personer kunniga inom många olika yrken. Som materialet används glas, stål, aluminium och plast.
 

H-C Berg - skulptur och formgivning