Agenor Martí Fernandez, Konstnärsresidenset Drake - STÄNGT

Plats
Karleby

Hemsida
http://fineartamerica.com/profiles/agenor-marti.html

Konstnärsresidenset Drake är ett samarbetsresidens mellan tre kulturaktörer i Karleby som tar emot residenskonstnärer inom visuell konst, föreställande konst, musik och berättarkonst. I verksamheten prioriteras tvärkonstnärliga projekt som anknyter till regionens kulturliv.

Agenor är bildkonstnär baserad i Nordamerika. Han är intresserad av tecken och symboler. Han tror att symbolerna är cirkulationssystem för de mänskliga upplevelserna.

I det här skedet av sin karriär, utforskar han symboler och dess betydelse. I sina målningar använder han sig av kartografi och diagram.  Agenor anser att utforskandet är av stor vikt eftersom nytänkande inte kan födas utan att experimentera. Genom att kartlägga bilder från verkligheten, förväntar han sig att framkalla en ''dödlig'' skönhet som resluterar i en pånyttfödelse av en estetisk helhet.

Agenor on kuvataiteilija Pohjois-Amerikasta. Hän on kiinnostunut merkeistä ja symboleista.

Hän uskoo että symbolit ovat inhimillisten kokemusten kiertojärjestelmä. Uransa tässä vaiheessa hän tutkii symboleja ja niiden merkitystä. Maalauksissaan hän käyttää karttaoppia ja diagrammeja. Agenor pitää tutkimusta tärkeänä, koska uutta ajattelua ei voi syntyä kokeilematta. Kartoittamalla kuvia todellisuudesta hän odottaa saavansa selville “kuolevaisen” kauneuden, joka saa aikaan esteettisen kokonaisuuden uudelleen syntymisen.

Draken taiteilijaresidenssi on kolmen Kokkolalaisen kulttuurivaikuttajan yhteistyöresidenssi. Drakessa vierailee ja työskentelee niin kuvataiteen, esittävän taiteen, musiikin kuin kirjallisuudenkin ammattilaisia. Toiminnassa painotetaan poikkitaiteelluutta jolla on vahva yhteys paikalliseen kulttuuritoimintaan.