Ann-Christine och Anders Lindman, Oskars klockgjuteri

Plats
Sundom

Hemsida
www.oskars-gjuterivalimo.com

Oskars klockgjuteri gjuter bronsföremål i sand enligt gammal tradition. Varje produkt är unik. Förutom klockor, från 50 gram till 50 kg, har vi produkter till hemmet som mortlar, dörrklappar, namnskyltar med mera i vårt sortiment. Vi gjuter historiska minnesplattor och hjälper till i utformandet av dem med bilder i relief vid behov.

Oskars klockgjuteri valaa pronssiesineitä hiekassa vanhan tradition mukaan. Jokainen tuote on uniikki. Kellojen, 50 grammaisesta 50 kiloiseen, ohella valmistamme tuotteita koteihin kuten mortteleita, ovenkolkuttimia ja nimikylttejä. Valaamme historiallisia muistolaattoja ja autamme niiden suunnittelussa.