André Peterdi, Barker

Plats
Åbo

Hemsida
www.andrepeterdi.com

Jag är en konstmålare från Hangö och är numera bosatt och verksam i Åbo.

Min konst handlar om omgivningen och mina upplevelser av den, d.v.s. den värld som formas av subjektiva sinnen.

Den grundar sig därmed inte endast på visuella representationer av ställen och utrymmen, utan också - eller kanske till en ännu högre grad - på erfarenheter av dessa. Mina arbeten får sina former av såväl bildinformation och litterär information samt av andra kulturella och geografiska sammanhang jag kommit i kontakt med.

Olen taidemaalari Hangosta, mutta nykyisin asun ja työskentelen Turussa. Taiteeni käsittää elinpiiriäni ja sen suomia kokemuksia, eli maailmaa, joka muotoutuu subjektiivisesti.

Siksi se ei perustu ainoastaan visuaalisiin kuvauksiin paikoista ja tiloista vaan myös – tai ehkä suuremmassa määrin – kokemuksiin näistä. Työni saavat muotonsa niin kuvista kuin kirjallisesta informaatiosta sekä muista kulttuureista ja maantieteellisistä yhteyksistä, joihin olen ollut kosketuksissa.