Maria Meller, Bageriet

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.miasmaleri.com

Maria Meller arbetar som både bildkonstnär och dekorationsmålare. Inom bildkonsten använder hon sig av många olika tekniker men för tillfället främst tusch, olja, bladguld och slagmetall. Inom dekorationsmåleriet har hon främst gjort väggdekorationer i gamla torp och gårdar. Gamla prövade tekniker och material inom denna genre är inte främmande för henne. 

Maria Meller toimii sekä kuvataiteilijana että koristemaalarina. Kuvataiteessa hän käyttää monia eri tekniikkoja. Tällä hetkellä lähinnä tussia, öljyvärejä, lehtikultaa ja muita lyöntimetalleja. Koristemaalauksessa hän on  enimmäkseen tehnyt seinäkoristeita torppiin ja kartanoihin. Vanhat materiaalit ja konstit eivät ole hänelle vieraita.