Avoin taidekoulu - STÄNGT

Plats
Helsinki

Hemsida
www.avointaidekoulu.net

Avoin taidekoulu - Matti Kurki, Nagashila, Akasaka och elever

 

Avoin teidekoulu grundades 2008. Skolans innehåll kan kristalliseras i två ord: måleri och meditation. Skolans grundare Matti Kurki och Nagashila har skapat ett treårigt utbildningsprogram, som fördjupar den intuitiva måleriet och ger vägledning i meditation.Undervisningen strävar till att förstärka pch utmana elevens egen uppfattning av konst, istället för att framhäva någon viss stil inom måleri.

Skolan uppmuntrar eleverna att meditera. Den binder sig inte till något religionssytem eller utövningsprincip. Meditation, bön och spirituell utövning är var och ens ensak och därmed frivillig.

Avoin taidekoulu - Matti Kurki, Nagashila, Akasaka ja oppilaat

 

Avoin Taidekoulu on perustettu vuonna 2008. Koulun sisällön voi kiteyttää kahteen sanaan: maalaustaide ja meditaatio. Koulun perustajat Matti Kurki ja Nagashila ovat luoneet kolmivuotisen opetusohjelman, joka syventää intuitiivisen maalaamisen taitoa ja opastaa meditaation harjoittamiseen. Opetus pyrkii vahvistamaan ja haastamaan oppilaan omaa taiteen tajua, eikä painota mitään tiettyä maalaustaiteen tyylisuuntaa.

Koulu kannustaa oppilaita meditaation harjoittamiseen. Koulu ei sitoudu mihinkään yhteen uskomusjärjestelmään tai harjoitusperinteeseen. Meditaatio, rukous, henkinen harjoitus on jokaisen henkilökohtainen asia ja siten vapaaehtoista.