Nelli Nio, Konstfabriken

Plats
Porvoo

Hemsida
www.nellinio.com

Nelli Nio är bildkonstnär som bor och arbetar i Borgå. Återkommande teman i Nios akvareller är individens förhållande till samhället, att finna sin egen plats och sammanhang. I sin anyare verk funderar Nio på människans distansering från naturen. 

Utbytet med olika människor av olika åldrar genom konst, upplever Nio motiverande för sitt konstnärliga arbete. Nio lär ut konst bland annat åt elever med specialbehov på konstlinjen Aino&Oiva i Träskända.

Nelli Nio on kuvataiteilija joka asuu ja työskentelee Porvoossa. Nion vesivärimaalauksissa usein toistuvia teemoja ovat yksilön suhde yhteisöön, oman paikan ja joukon etsiminen tässä maailmassa. Uusimmissa töissään Nio pohdiskelee ihmisen erkaantumista luonnosta.

Nio kokee työskentelylleen motivoivaksi olla vuorovaikutuksessa taiteen keinoin monenlaisten ja kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Nio opettaa taidetta mm. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille Aino&Oiva taidelinjalla Järvenpäässä.