Marianne Blomqvist, Vallgårds konstnärshus

Plats
Helsinki

Hemsida
http://www.taidelainaamo.fi/public/go.php

Jag målar sinnesrörelser i landskap med intuition. Just nu letar jag efter en mer konkret uttrycksform i blommålningar. Jag är intresserad av den vardagliga, banala och traditionella tematiken, för att den finns och stannar kvar. Blommor är universella, eviga och kortvariga, på ett sätt som för samman måleri och lyrik.

Maalaan intuitiolla mielenliikkeitä maisemassa. Tällä hetkellä olen etsinyt konkreettisempaa ilmaisutyyliä kukkamaalauksissa. Minua kiinnostaa arkipäiväinen, banaali ja traditionaalinen aihemaailma, koska se on ja pysyy. Kukat ovat universaaleja, ikuisia ja hetkellisiä tavalla, joissa maalaus ja lyriikka yhdistyy.