Elina Sorainen, Sorainens keramikverkstad

Konstindustri och formgivning

Plats
Pernaja

Hemsida
-

Jag är keramiker. Jag gör både brukskeramik och skulpturer. God mat och de österländska mästarnas exempel ger mig inspiration. Jag har fått mycket influenser från persisk och japansk keramiktradition. Keramikföermålen för den här Konstrundan har jag dekorerat med nerikomi-ornament. Det är mönster som skapats av olikfärgade lermassor.

Olen keraamikko, valmistan sekä käyttökeramiikkaa että veistoksia. Inspiraationi lähde on hyvä ruoka ja itämaisten mestarien esimerkki. Olen saanut paljon innostusta persialaisilta ja japanilaisilta keramiikkaperinteen taitajilta. Tämän Konstrundanin keramiikkaesineet olen koristellut nerikomi-ornamenteilla. Nerikomin olen oppinut Japanissa olpiskellessani. Se perustuu eriväristen savimassojen avulla muodostettaviin kuvioihin.