Konstalliansen rf

Plats
Helsingfors / Helsinki

Hemsida
www.konstalliansenrf.com

Konstalliansen rf är en ideell förening, vars syfte är att främja sina medlemmars möjligheter till utövande av bildkonst och utveckling av sitt profesionella kunnande samt bidra till spridning av information om medlemmarnas konstnärliga verksamhet och deras arbeten. Föreningen främjar även integration av flyktingar och invandrare med intresse för konst.

Konstalliansen uppstod runt en grupp målare, som studerade vid Axxells konstskola på Georgsgatan 18 och fortsatte att måla på ateljén G18 tills Axxells verksamet på Georgsgatan upphörde 2014. Då hyrde man tillsammans ateljén på Drumsö och bildade föreningen. Gruppen har utställt på Galleriet G18 åren  2013 och 2014. Gruppens medlemmar har även deltagit i andra utställningar och ställt ut privat.

Konstalliansens medlemmar:

Christel Brunberg-Lindholm, Mikael Furu, Diana Godenhjelm, Göran Hietarinta, Inger Hirvelä López, Britt Holmberg, Camilla Mårtenson, Anita Paulig, Christel Schalin, Elisabeth "Lisso" Söderberg, Anneli Tallqvist.

Konstalliansen rf on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsenistönsä mahdollisuuksia kuvataiteen harjoittamiseen ja ammatillisen taidon kehittämiseen sekä levittää tietoa jäsenten taiteellisesta toiminnasta ja heidän töistään. Yhdistys edistää taiteen avulla myös pakolaisten ja maahanmuuttajien integroitumista.

Konstalliansen perusti ryhmä maalaustaiteen opiskelijoita Axxellin taidekoulusta. Vuonna 2014 he vuokrasivat yhteisen ateljee-tilan Lauttasaaresta ja perustivat yhdistyksen. He osallistuvat näyttelyihin aktiivisesti.

Taideallianssin jäsenet:

Christel Brunberg-Lindholm, Mikael Furu, Diana Godenhjelm, Göran Hietarinta, Inger Hirvelä López, Britt Holmberg, Camilla Mårtenson, Anita Paulig, Christel Schalin, Elisabeth "Lisso" Söderberg, Anneli Tallqvist.