Ville Laurinkoski, Artborg 35

Plats
Sibbo/Sipoo

Idyll är spänningen – rörelsen orsakar arbetet.

Världen är ett plan av samband.

 

“Och världen strövar

en tom boj som lämnat sitt fäste

bedragen, snärjd av järnvägsskenor, förbytt

till drömmar, vilkas märg var sjuk,

tyngre än bly”

 

(Eeva-Liisa Manner, Orfiska sånger, till svenska av Bertel Kihlman)

Idylli on jännite – liike syy työlle.

Maailma on yhteyksien kenttä.

 

”Ja maailma vaeltaa

tyhjä poiju, taakkansa jättänyt,

petetty, rautateiden kietoma, vaihdettu

unelmiin, joiden ydin oli sairas,

lyijyä raskaampi.”

 

(Eeva-Liisa Manner, Orfiset laulut)