Edward Johansson, Ahvaland

Konstindustri och formgivning

Plats
Lemland

Hemsida
ahvaland.wordpress.com

Ahvaland drivs av grafiska formgivaren Edward Johansson. Efter en tid som datorbaserad formgivare i London bestämde han sig för att försöka övergå till en mer manuell process. Rent fysiskt manifesterar sig den här övergången som ett tryckeri med tryckpressar och tillhörande utrustning från 50- och 60-talet. Förutom stil i trä och bly används även linoleum och fotopolymer för att skapa relief tryck.

Graafinen muotoilija Edward Johansson vastaa Ahvalandista.  Työskenneltyään muotoilijana Lontoossa käyttäen tietokonetta päätti hän yrittää siirtymistä enemmän käsivaraiseen työprosessiin. Selkeimmin muutoksesta kertoo painopaja varustettuna 1950- ja 60-luvuilta peräisin olevilla painokoneilla ja niihin kuuluvilla välineillä. Puun ja lyijyn lisäksi käytetään linoleumia ja fotopolymeerejä reliefipainon aikaansaamiseksi.