Erja Alander

Plats
Helsinki

Hemsida
http://vivalaviiva-erja.blogspot.fi/

Jag blev intresserad av att göra digitala bilder för tre år sedan. Till en början använde jag en mobiltelefon med pekskärm och senare en padda. I de förhållandevis enkla ritprogrammen, som går att installera på apparaterna, finns tiotals olika penslar och strukturer. Den digitala tecknaren kan också använda sig av otaliga färger. Bilder tog form genom att kombinera olika ritprogram. På ett beroendeframkallande sätt levde och förändrades bilderna hela tiden.

Det är lätt att tro att en digital bild skapas enkelt, men teknik allena skapar ingen färdig bild. Att jobba digitalt kräver, liksom traditionella tekniker, att en hanterar färger, komposition och beskärning. Själva teckningen blir inte till utan tecknarens öga, gestaltning, motorik och val. Till slut måste en kunna ta vara på slumpens överraskningar.

Det mest intressanta är at bygga bilder i lager. Det går att kombinera olika element och experimetnera i det oändliga, eftersom det alltid går att återgå till ett tidigare stadie. Jag tar fram de detaljer jag vill från en underliggande bild. På så vis skapas rymd och former bakom och kring figurer.  Genom att prova flera alternativ och kombinera bilder hittas den slutgiltliga formen och känslan.

När jag börjar göra en ny bild vet jag aldrig vrt processen tar mig i pixelrymden. Att skapa digitala bilder är alltid ett äventyr och med en mobil apparat följer ateljén med vart en går.

Kolme vuotta sitten kiinnostuin digitaalisesta kuvanteosta. Välineenäni oli aluksi kosketusnäyttökännykkä ja myöhemmin tabletti. Laitteisiin asennettavissa, suhteellisen yksinkertaisissa piirto-ohjelmissa on kymmeniä erilaisia siveltimiä ja  struktuureja. Digitaalisen piirtäjän käytössä on myös valtava määrä värisävyjä. Eri piirto-ohjelmia yhdistelemällä alkoi syntyä kuvia, jotka elivät ja muuntuivat koko ajan uusiin kokeiluihin koukuttavalla tavalla.

Helposti ajatellaan että digitaalinen kuvantekeminen on helppoa mutta tekniikka ei itsestään tuota valmista kuvaa. Digitaalinen työskentely edellyttää perinteisempien kuvantekotekniikkojen tapaan värin, sommittelun ja rajauksen hallitsemista. Itse piirros ei synny ilman piirtäjän silmän, havainnon ja käden koordinaatiota ja valintoja. Lopuksi on osattava tarttua sattuman tarjoamaan yllätykseen.

Kiinnostavinta on mahdollisuus rakentaa kuvaa kerroksittain. Erilaisia kuvaelementtejä voi yhdistellä ja kokeilla loputtomiin, koska edellisen tilanteeseen voi aina helposti palata. Pyyhin kuvasta esille valitsemiani yksityiskohtia alla olevasta kuvakerroksesta. Näin syntyy yllättäviä avaruuksia ja muotoja hahmojen taakse ja ympärille. Monia vaihtoehtoja kokeilemalla ja yhdistelemällä kuva löytää lopullisen muotonsa ja tunnelmansa.

Kun aloitan uuden kuvan teon, en koskaan tiedä mihin prosessi pikseliavaruudessa vie. Digitaalinen kuvanteko on aina seikkailua ja mobiililaitteessa ateljee kulkee aina mukana.