Helena Hartman

Plats
Pargas

Oljemålningar

Färger och ljuset är grunden i mina målningar. Det är färgernas samspel och förhållande som bygger upp mina bilder. Jag utgår ifrån intryck från världen utanför eller inuti mig. Jag uttrycker gärna dessa intryck och känslor i expressiva bilder.

För tillfället håller jag på med ett projekt som handlar om förhållanden mellan olika färger, former och i slutändan oss människor. Det handlar om möten mellan dessa färger och former, spänningar mellan dem.

Dessa möten ska även fortsätta som möten mellan mina bilder och de som betraktar dem. En del av bilderna har jag filmat som stopmotion bidlspel så att hela processen syns.

Öljymaalauksia

Värit ja valo ovat maalauksieni perusta. Värien vuorovaikutus ja suhteet rakentavat kuvani.

Lähden liikkeelle sisäisen tai ulkoisen maailmani vaikutelmista. Ilmaisen mielelläni näitä vaikutelmia ja tunteita kuvissani. Tällä hetkellä meneillään olevassa työssäni käsittelen värien ja muotojen suhdetta ja meitä ihmisiä. Kysymys on näiden värien ja muotojen kohtaamisesta ja jännityksistä niiden välillä. Nämä kohtaamiset jatkuvat minun kuvien ja niitä katsovien välillä.

Osan kuvista olen filmannut animaatioksi, jolloin koko prosessi näkyy.