Henrika Lax

Plats
Lemland

Hemsida
www.henrikalax.wordpress.com

Jag arbetar som bildkonstnär. Jag målar, tecknar och skriver. Temat för mitt konstnärskap är tiden och mänskan.

Työskentelen kuvataiteilijana. Maalaan, piirrän ja kirjoitan. Ihminen ja aika on teema joka toistuu eri muodoissa taiteessani.