Karin Lipkin-Forsén

Plats
NÄRPES

Hemsida
www.karinlipkin.bits-bytes.fi

En konstrecensent skrev en gång att styrkan i mina bilder ligger i de små åthävorna. Det motsvarar nog väl det jag eftersträvar. Jag är glad om stämningen i en enkel skiss kommer fram också i den slutliga bilden. Jag inspireras av de mest vardagliga ting och den miljö eller det landskap jag just då råkar befinna mig i. Jag strävar till att varje år visa nya sidor av min konst under Konstrundan.

Taidearvostelija kirjoitti kerran että pienieleisyys on kuvieni vahvuus. Se vastaa hyvin pyrkimyksiäni. Olen tyytyväinen jos yksinkertaisen luonnoksen tunteet ja vaikutelmat säilyvät valmiiseen kuvaan asti. Yksinkertainen ja arkinen asia niinkuin myös kyseisen hetken lähin ympäristö on usein inspiraation lähde. Pyrin joka vuosi Konstrundanin aikana näyttämään taiteeni uusia kehityssuuntauksia.