Panu Ruotsalo, SaunaAteljee

Plats
BILLNÄS

Hemsida
panuruotsalo.wordpress.com

Panu Ruotsalo, Taidemaalari.

Ruotsalo är utbildad bildkonstnär som studerade vid Taidekoulu Maa på 1990-talet. Efter det har karriären fört honom också utomlands. Flera av hans verk finns i privata samlingar, offentliga rum och museisamlingar. Hans monumentalmålning Ice såldes på Bukowskis auktion i förmån för det planerade barnsjukhuset 2015. I sin verk tar konstnären ofta ställning och ansvar för till exempel naturskydd  och samhällets utveckling. Hans arbetsrum finns på den finska landsbygden i Billnäs i Västra Nyland. Ruotsalo tolkar ofta, förutom sin inre värld, också den omgivande miljön på ett kraftigt sätt. Hans abstrakta uttryck kristalliserar karga, asketiska impressioner och minnen från att vara i naturen, eller frihetskänslan som naturen för med sig. Därför är det abstrakta uttrycket också oumbärligt för konstnären. Att uppleva frihetskänslan blir möjligt också för betraktaren då en lämnar det föreställande. Man kan säga att Ruotsalo undersöker världen liksom en naturfilosof, där tankar och idéer yttras genom handlingar. Egentligen borde hans konst kallas konkret, för i målningarna hittar den abstrakta tankevärlden sin fysiska form. Ruotsalos verk fungerar som portar till den spirituella världen.

Panu Ruotsalo, Taidemaalari. 

Ruotsalolla on kuvataiteilijan koulutus ja hän opiskeli Taidekoulu Maassa 1990-luvulla, jonka jälkeen ura on vienyt hänet ulkomaisille näyttelyareenoille saakka. Lukuisat hänen teoksistaan ovat löytäneet tiensä yksityiskokoelmiin, julkisiin tiloihin ja museokokoelmiin. Vuonna 2015 hänen monumentaalimaalauksensa Ice myytiin Bukowskin huutokaupassa suunnitteilla olevan uuden Lastensairaala-hankkeen hyväksi. Teoillaan taiteilija on useaan ootteeseen ottanut kantaa ja kantanut vastuuta esimerkiksi luonnonsuojelun tai yhteiskuntakehityksen puolesta. Hänen työhuoneensa sijaitsee suomalaisella maaseudulla Billnäsissä Länsi-Uudellamaalla. Ruotsalo tulkitseekin teoksissaan oman sisäisen maisemansa lisäksi väkevällä tavalla myös ympäröivää luontoa. Hänen abstrakti ilmaisunsa sisältää kiteytetyssä muodossaan impressioita ja muistoja karusta, askeettisesta luonnossaolemisesta tai kauniista luonnon tuomasta vapaudentunteesta. Siksikin abstrakti ilmaisu on taiteilijalle välttämätön, ja vetäytyminen pois esittävästä kuvastosta mahdollistaa tämän vapaudentunteen kokemisen myös teoksen katsojalle. Voi sanoa, että Ruotsalo tutkii maailmaa luontofilosofin kaltaisella tavalla, jossa tosin ajatukset ja ideat ilmenevät tekoina. Hänen taidettaan tulisikin oikeaoppisesti kutsua konkreettiseksi, sillä hänen maalauksissaan abstrakti ajatusmaailma löytää fyysisen muotonsa. Ruotsalon teokset toimivat ikäänkuin ”portteina” henkiseen maailmaan.