Jaana Kangas, Kabelfabriken

Plats
Helsinki

Om mitt arbete

Mina motiv är oftas människofigurer i olika situationer och naturen, speciellt växter och blommor. Sakerna går att känna igen, även om gestaltning och realism inte är målet. Målningen uppstår genom lek med färger och former. Lekfullheten tillåter att målningen formas till sin egen verklighet. Var och en kan närma sig målningen på sitt eget sätt och skapa sin egen uppfattning om den.
 

Työskentelystäni

Maalaukseni aiheita ovat usein ihmishahmot erilaisissa tilanteissa ja luonto, erityisesti kasvit ja kukat. Nämä ovat tunnistettavia asioita, vaikkakin esittävyys ja todenmukaisuus eivät ole tavoite. Maalaus muodostuu värien ja muotojen leikistä. Leikillisyys antaa mahdollisuuksia muunnella ja muokata maalausta omaksi todellisuudekseen. Jokainen voi löytää maalauksen omalla tavallaan ja muodostaa oman käsityksensä siitä.