Penttinen, Arto

Bildkonst, Skulptur

Plats
Jakobstad

 
 
Min konst var i begynnelsen nästan enbart människofigurer, porträtt och situationsbilder i interiör men också i exteriör. Innehållet speglade känslomässiga upplevelser i mitt eget liv. Med tiden ändrades konstsynen till att omfatta även den samtida konstens olika tekniker, installationer vilka ofta har ett mer eller mindre samhällskritiskt dolt innehåll, samt miljökonstinstallationer, där man anpassar konstverket till miljön. Jag kan också tycka att ett konstverk inte alltid behöver ha ett påklistrat innehåll, utan det räcker med att ett konstverk med sin form och färg tilltalar åskådaren.

Jag arbetar i många olika material inom dessa tekniker, skulptur, glaskonst, medaljkonst, miljö- och installationskonst, målning och foto.
 
 
Skulptur, måleri