Furman, Beryl

Bildkonst

Plats
Grankulla

 

 

Djurens lidande växer över konsten,
den överskrider också klimatförändringen.
Djurens växande lidande erövrar alla utrymmen i världen,
ända till de minsta porerna. Ingen bryr sig.
 

Min konst fick för fem är sedan en ny dimension;
genom djuret visar sig människans väsen.
Som djurrättsaktivist har jag konstaterat att
problemet ju inte är djuret, utan människan.
I mina djurmotiv skildrar jag egentligen människan.
Den upphöjda, heliga och ifrån kroppen frigjorda människan,
som jag tidigare avbildat, har ersatts med dess motsats;
det mänskliga sinnets köttsliga karaktär, vår frossande ondska,
vårt sätt att skapa ångest hos varandra, vår likgiltighet
gentemot våra offer samt utnyttjandet av deras ångest.

Taiteeni sai n. 5 vuotta sitten uuden ulottuvuuden,
eläimen kautta esiin tulevan ihmisen olemuksen.
Eläinoikeusaktivistina olen todennut, että ongelma
ei ole eläin vaan ihminen. Niinpä tekemällä eläinaiheista
taidetta kuvaan edelleen ihmistä.
Entisen, kohoavan ja ruumiillisesta irtaantuvan piirteemme,
aina tyhjyyden ja pyhyyden eli abstraktin,
tilalle on siis tullut sen vastakohta, mielemme lihallinen aines,
mässäilevä pahuutemme, toiselle tuskan aiheuttaminen,
välinpitämättömyys uhrejamme kohtaan,
sekä hyötyminen heidän tuskastaan.