Utställningen hundra8/sata8/hundred8

Bildkonst, Skulptur, Konstindustri/formgivning, Hantverk, Konsthantverk, Fotokonst, Media/film, Intermedia, Övrig visuell konst
 

Tobaksmagasinet

I museets utställningsutrymmen i första våningen i Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9, visas utställningar året om.

 

Utrymmet lämpar sig med sina stora ljusa salar väl för konst, varför de flesta är konstutställningar, men även andra, ss kulturhistoriska utställningar förekommer. Museets årliga barnevenemang försiggår också vanligtvis här.
Utrymmet har blivit känt utanför stadens gränser, varför många konstnärer, även från utlandet, gärna ställer ut här. I Tobaksmagasinet visar Svenska Österbottens Yrkeshögskolas konststuderande sina slutarbeten, såväl bildkonstlinjen som linjerna för foto och för design.

 
 
Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9, 68600 Jakobstad
Konstamanuens: Kristina Lundström-Björk
+358 (0)6 785 1372
kristina.lundstrom-bjork(at)jakobstad.fi

Utställning med: