Juhola, Katja

Bildkonst
"Konsten ger mig kalla kårar. Konsten ger mig inspiration, får mig att
skratta och glömma bort tiden; den kan även få mig att falla ned i
avgrunden. Enligt Immanuel Kant så kan människan inte få reell kännedom om den
omgivande verkligheten. Världen omkring oss skapas av intryck, så som
våra sinnen tolkar dem.
Min konst skapas av en sorts evig kraft, som jag inte själv kan namnge -
det överlåter jag åt betraktaren. "
-Katja Juhola