Gerula, Mark

Skulptur

Plats
Pargas

Jag är född 1959 i Kanada. Bor i Åbo och arbetar i Pargas.
En av de drivande krafterna i mitt arbete är att se hur olika material eller olika föremål kommunicerar eller sammansmälter med varandra till något nytt, som t.ex. mina totemfigurer. Jag arbetar med trä, metall, cement och i stort sett vad som helst därtill. Själva arbetsprocessen är en lika stor del av konstverket som det färdiga arbetet. Processen pågår tills mitt öga säger mig att det är färdigt, komplett. " Nothing is finished until it's complete" Jag är mycket intresserad av att göra konst som kommunicerar med sin omgivning.
 
Tidigare utställningar
Galerie Antonoff – Åbo 03.03.2006
Galleria Nunes – Helsingfors 16.07.2006
Sattmark – Pargas 01.08.2007
Arsnet Gallery, Åbo 02.10.2008

Kommande utställningar
Separatutställning 27.08. – 24.09.2009 i Gamla Kommunalstugan i Pargas.
Köranvisning: Kör Skärgårdsvägen–Vånovägen–Granviksvägen, en gul ladugårdsbyggnad till höger (från Pargashållet räknat)