Utställningen KONST OCH FORM I NYKARLEBY

Bildkonst, Skulptur, Konstindustri/formgivning, Hantverk, Konsthantverk, Fotokonst, Media/film, Intermedia, Övrig visuell konst

Utställning med:
  • Robert Back
  • Ulrica Löfholm
  • Elina Rebers
  • Lars Rebers
  • Gustaf Sandström
  • Håkan Ahlnäs
  • Anna Lisa Blöth
  • Leif Strengell