Simons, Malin

Bildkonst, Skulptur, Konstindustri/formgivning, Konsthantverk

Plats
Jakobstad

Hemsida
https://sites.google.com/site/malinsimons/

 
 
Bilder av det osedda – stigar in i det oupptäckta

Mina skulpturer grundar sig på keramiska material och metoder. Med leran undersöker jag former och skapar installationer som förmedlar en stämning eller upplevelser av nu-ögonblick.

Genomgående teman är mötet mellan kontraster i valet av material, former och ytor men också på ett innehållmässigt plan.

Många skulpturer behandlar rummet i relation till det kroppsliga. Rummet som ett utvidgat begrepp innebär för mig platser som förankrar en i livet. Även kroppen utgör ett rum för upplevelser och minnen.  Immateriella rum uppstår i ögonblick som präglas av en stark känsla.
 
 
 
 
Keramiska skulpturer