Carl-Gustaf Lagercrantz | Calles Ädelmetallverkstad

Konstindustri/formgivning

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.lagercrantzjewellery.fi

Smycken i guld och ädelstenar, ringar,  fjärilar, broscher m.fl. föremål har alla intryck av naturen, som  tillsammans med min familj är min viktigaste inspirationskälla. Jag måste vara öppen för nya intryck och idéer för konsten att kunna fånga in själen och djupet då jag arbetar med guld och silver eller slipar smyckestenar är en egenskap som kräver en djup inre styrka. Att ta vara på ögonblickets ingivelse leder ofta till att varje ny skapelse ger spontana  impulser  till nya unika ting, vare sig kundbeställningar eller att bara villa göra något  nytt och annorlunda.   Jag måste kunna lyssna till vad de olika metallerna fordrar och hur de svarar när jag formar dem med hetta och slag till nya spännande föremål.  -  För guldsmedens arbete är magi!

Kultaisia koruja ja jalokiviä; sormuksia, perhosia, rintakoruja. Kaikki esineet saavat vaikutteita luonnosta, joka perheeni ohella on tärkein inspiraationi lähde. Minun täytyy olla avoin kaikille uusille vaikutteille ja ideoille voidakseni vangita sielun ja syvyyden töihini. Juuri tehty työ voi myös antaa impulssin uusiin uniikkeihin esineisiin. Metallin työstäminen on materiaalin vaatimusten kuuntelemista, mitä se vastaa kun muotoilen sitä uudeksi esineeksi kuumuudella ja iskuilla - kultasepän työ on taikuutta.