Maria Nordbäck | Kasern nr 14

Bildkonst

Plats
Vasa

Hemsida
www.intoart.fi/portfolio

Maria Nordbäck, bildkonstnär

Mitt intresse ligger i den samfundsrelaterade konsten/deltagande konst där samhället och individen ligger i fokus. I botten ligger ett socialt engagemang där konstens förmåga används för att identifiera åsikter och attityder.

 

Minua kiinnostaa yhteisötaide/osallistuva taide, jossa yhteiskunta ja yksilö ovat keskipisteessä. Pohjassa on sosiaalinen kiinostus, jossa taiteen avulla tunnistetaan eri mielipiteitä ja asenteita.