Lena Sahlberg | Kasern nr 14

Bildkonst

Plats
Vasa

Hemsida
www.lenasahlberg.com

Jag fick min examen i bildkonst 2007. Måleri och teckning är mina främsta uttryckssätt. Det är stimulerande att arbeta med färg, färg betecknar liv och väcker känslor. Jag fokuserar främst på det fysiska och emotionella i min konst både i abstrakt och realistisk form. Inspirationen finner jag lite varstans, i egna upplevelser, i den sociala samvaron bland männsikor, i naturen eller musiken. Jag har många passioner i mitt liv men måleriet är den främsta.
Suoritin tutkintoni kuvataiteessa 2007. Maalaus ja piirustus ovat minun tärkeimmät ilmaisutavat. On stimuloivaa työskennellä väreillä. Väri edustaa elämää ja herättää tunteita. Inspiraationi löydän sieltä täältä, ihmisien sosiaalisesta yhdessäolosta, luonnosta tai musiikista.