Janika Herlevi | Kasern nr 14

Bildkonst

Plats
Vasa

Jag är Vasaboende bildkonstnär/konstgrafiker. I min konst använder jag mig mest av olika konstgrafiska tekniker, samt olika blandtekniker på papper. Mitt konstnärligt arbete föds i interaktion med och i snittpunkter mellan teckning, måleri och konstgrafik. Den måleriska och expressiva stilen dominerar helhetsbilden, medan den splittras av grafiska och fotobaserade element. Innehållsmässigt har mina verk alltid handlat om människan, kroppsligheten och människans olika roller. Jag är intresserad av balansen mellan yttre motiv/förväntningar och subjektiva, inre känslor.
Olen Vaasalainen kuvataiteilija/taidegraafikko. Taiteessani käytän taidegraafisia tekniikkoita ja eri sekatekniikkoita paperille. Taiteellinen ilmaisuni syntyy piirtämisen, maalauksen ja taidegrafiikan vuorovaikutuksen leikkauspisteessä. Maalaukselliset ja expressiviset tyylit hallitsevat kokonaiskuvaa graafisten ja valokuviin perustuvien elementtien hajottaessa sitä.  Sisällöllisesti taiteeni käsittelee ihmistä, ruumiillisuutta ja ihmisen eri rooleja. Olen kiinnostunut ulkoisten motiivien/odotusten ja subjektiivisuuden, sisäisten tunteiden välisestä tasapainosta.