Vivan Huhta

Bildkonst

Plats
Kronoby

Hemsida
www.anvianet.fi/vivan.huhta

Vivan Huhta, bildkonst

Min ateljé finns i en kvarnbyggnad med Kronoby å flytande eller forsande nedanför. Den gamla miljön påverkar positivt. Som utgångsmaterial i arbetet har jag en tid haft återanvända material från lokal handsk- och textilindustri. Färdigt utsågade bitar och mallar blir lekfulla bilder som tillsammans kan bli varierande collage och berättelser.

Verksamheten under vårvintern har också bestått av arbete med bilder av skåp, små hus och imaginära rum för en utställning i Schweiz.