Nina-Maria Oförsagd | Studio Laippa

Fotokonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.oforsagd.com

Jag älskar olika platser och vill konstant hitta nya ställen att betrakta. En plats eller en situation har en egen laddning, spänning och i det "rummet" vill jag stanna kvar. Jag stannar tiden med hjälp av mitt verktyg, kameran.

När jag reflekterar vardagen är jag mycket bunden till stunden som jag ”töjer på”, för att se den minsta reflektion. Jag låter stunderna öppnas i ett långsamt tempo tålmodigt. Då finns chansen att nå nyanserna som ger innehållet en mera lekfull fiktiv karaktär.

Jag jobbar mycket dokumentärt och binder ihop bilder från verklighet till fiktion och ger plats åt slumpen när jag fotograferar.
Urbanitet – kommunikation – individ, är ofta som grundtanke i min process.