Elina Sorainen

Konstindustri/formgivning, Skulptur

Plats
Gammelby

Hemsida
www.elinasorainen.com

Jag använder österländska arbetsmetoder i mitt arbete. Jag har bott, arbetat och studerat i Iran, Japan och Indien. Dessa länders etniska keramik är en ändlös inspirations- och glädjekälla för mig. Av intrycken jag får gör jag mina egna tolkningar.

 

Töissäni sovellan itämaisia työtapoja. Olen asunut, työskennellyt ja opiskellut Iranissa, Japanissa ja Intiassa. Näiden maiden etninen keramiikka on loputon innoitukseni ja ihastukseni lähde. Sovellan saamiani vaikutteita omiin töihini omalla tulkinnallani. Monien maiden perinnekeramiikka on myös vahvana esikuvana ja esimerkkinä opetustyössäni.