Mia Damberg | Kasern nr 14

Fotokonst

Plats
Vasa

Hemsida
www.miadamberg.com

Jag är en textilkonstnär som mer och mer har börjat arbeta med kamera. Jag gör både fotografier och fotokollage. Ibland har jag konsthistorien som utgångspunkt och jag försöker alltid att berätta en historia. Mitt intresse för människan och människans känslor är orsaken till att jag alltjämt hittar nya dimensioner i mitt arbete, människan är utgångspunkten i alla mina bilder. Jag har ofta använt mig själv som modell, men jag samarbetar också med andra modeller. Jag är inte intresserad av en personlig avbildning, utan det är den universala bilden av människan jag vill skapa och arbeta med. De flesta av mina arbeten tangerar sexualitet och jag arbetar ofta med de känslor som vi strävar efter att inte visa, t.ex, rädslor. Mina nyaste verk har alla ett samband med skam. Ämnet känns aktuellt, även om det är ca. 2.000 år sedan berättelsen om Adam och Eva skrevs, de som i skam täckte över sina "private parts".

I mitt arbete försöker jag lita på min intuition, på det undermedvetna, där allt jag upplevt, läst och sett, tolkas. Jag vill överraska mig själv, tänka ”Out of the Box”, utmana mig själv och tänja på mina gränser och röra mig utanför mitt bekvämlighetsområde.

Olen tekstiilitaiteilija, joka enemmissä määrin on alkanut tehdä työtä kameralla. Valokuvaan ja teenvalokuvakollaaseja. Taidehistoria toimii usein lähtökohtana, ja haluan aina kertoa tarinan. Kiinnostukseni ihmisiin ja tunteisiin saa minut löytämään uusia ulottuvuuksia työhöni. Ihminen on aina kaikissa kuvissani. Olen usein käyttänyt itseäni mallina, mutta teen yhteistyötä myös muiden mallien kanssa. En ole kiinnostunut kuvaamaan henkilöä henkilönä vaan luomaan universaalin kuvan ihmisestä. Useimmat työni koskettavat seksuaalisuutta ja tunteita, joita ei haluta näyttää esim. pelkoa. Uusimpia töitäni yhdistää häpeä. Aihe tuntuu ajankohtaiselta vaikka siitä on jo yli 2000 vuotta, kun Aatami ja Eeva häpeissään peittelivät intiimialueensa.

Työssäni yritän luottaa vaistooni ja alitajuntaani, jossa kaikki mitä olen kokenut, lukenut ja nähnyt tulkitaan. Haluan yllättää itseni, ajatella "Out of the Box", haastaa itseni ja kokeilla rajojani ja liikkua mukavuusalueeni ulkopuolella.