Ann Charlott Hästö | ACH ARCHITECTURE

Övrigt

Plats
Jakobstad

Hemsida
www.architec.fi

Arkitekten ANN CHARLOTT HÄSTÖ startade ACH architecture år 2008. Hon vill göra hållbara och skräddarsydda lösningar inom arkitektur och formgivning.

Ann Charlott är en kreativ innovativ visionär som gärna skapar tidlösa och unika helheter vilka beståndsdelar kan vara stadsmiljöer, arkitektur, interiörer, design, grafik, koncept, produkter osv.

Sin arkitektexamen avlade Ann Charlott Hästö vid Tekniska högskolan i Otnäs år 2001, med biämnesstudier i design vid Designstudion på Konstfack i Stockholm. Hon är medlem av Finlands arkitektförbund SAFA.
 

Sedan 1997 har hon hunnit jobba som arkitekt på en av Finlands främsta arkitektbyråer, Helin & Co arkitekter i Helsingfors, som stadsplanerare i Jakobstad och som designer av segelbåtsinteriörer på Nautor. Hon var med och utvecklade inredningskonceptet för den nya Swan 60-båten som vann ”The Nautical Design Award” 2010 och deltog i det vinnande tävlingsbidraget av riksdagshusets tillbyggnad.

Arkkitehti ANN CHARLOTT HÄSTÖ perusti ACH architecture vuonna 2008.
Hän panostaa kestäviiin, ajattomiiin ja hyvin suunniteltuihin yksilöllisiin ratkaisuihin arkkitehtuuri ja muotoilu alalla.
Ann Charlott luo kokonaisuuksia, jossa korostuu innovaatio, uniikkisuus ja omalaatuisuus. Osatekijät ovat kaupunkitilat, arkkitehtuuria, interiööreja, grafiikkaa, konsepteja, tuotteita jne
Arkitehtitutkinnon Ann Charlott suorittI Teknillisessä Korkeakoulussa vuonna 2001. Muotoilun sivuaineopintoja hän suoritti Designstudio:ssa Konstfack:issa Tukholmassa. Hän on SAFA, Suomen Arkkitehtiliiton jäsen.
Vuodesta 1997 alkaen hän on työskennellyt arkkitehtina ansiokkaassa Helin & Co arkkitehdit toimistossa Helsingissä, kaupunkisuunnittelijana Pietarsaaressa ja luksusveneitten sisustussuunnittelijana Nautor:illa. Hän oli mukana kehittämässä uutta Swan 60 venettä joka voitti ”The Nautical Design Award” palkinnon vuonna 2010.  Ann Charlott oli myös mukana laatimassa eduskuntatalon laajennus kilpailuehdotusta Helin & Co ollessaan.