Maria Wolfram | Studio Metso

Bildkonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.mariawolfram.com

Maria Wolfram målar huvudsakligen oljemålningar på träpannå och utexaminerades som magister i bildkonst från Chelsea College of Art and Design /University of Arts London år 2002. Hon har aktivt ställt ut sedan 1998 både här och utomlands, bl.a. i Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Tyskland, Holland, Frankrike, Italien, Ungern, Slovenien, Israel och Brasilien. Wolframs målningar innehåller ofta fragmenterade berättelser och berör ämnen som identitet och kommunikation.

Maria Wolfram valmistui taiteen maisteriksi Chelsea College of Art and Design/University of Arts London vuonna 2002. Hän on osallistunut aktiivisesti näyttelytoimintaan vuodesta 1998 sekä Suomessa että ulkomailla, mm. Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Virossa, Latviassa, Hollanissa, Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Sloveniassa, Israelissa ja Brasiliassa. Wolframin maalaukset sisältävät usein kertomuksia ja käsittelevät identtiteettiin ja ihmisten väliseen kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä.