Anitta Ruotsalainen | Hämisvinden

Bildkonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.anittaruotsalainen.com

Konstmålare Anitta Ruotsalainen, f 1961, använder granna oljefärger. Hon målar både större och mindre verk. Med färger skapar Ruotsalainen olika utrymmen och platser, som hon placerar en människa i eller märker med en djurliknande figur. 

Ruotsalainen använder även akryl-, akvarell- och temperateknik. 

Taidemaalari Anitta Ruotsalainen, s 1961, käyttää öljyväriä voimakkaan koloristisesti. Hän maalaa sekä kookkaita että pienempiä maalauksia. Ruotsalainen luo värillä erilaisia tiloja ja paikkoja, joihin hän sijoittaa ihmisen tai merkitsee paikan eläimen hahmolla. 

Maalaustyöskentelyssä hänelle on tuttua myös akryyli-, akvarelli- ja temperatekniikat.  Anitta Ruotsalaisen ateljee sijaitsee Helsingissä, Arabianrannassa.
Ruotsalaisen työskentelyyn vaikuttaa elämän olinpaikat, kotikadut ja huonejärjestykset. Maalauksien tilat ovat todellisia ja mielen sisätiloja. Todellinen tila voi olla viivoin esitetty katos tai rakennelma. Piirretty kaari rajaa taas mielen maailmaa.  Maalauksien fokuksia voivat olla tuoli, kellari, vintti, seinä, ovi, ikkuna tai komero. Maalauksille on ominaista ekspressiivinen lataus väreissä ja piirroksellisessa osuudessa.

Maalauksien kielioppiin kuuluu väriä värin päälle, pursotusta, pyyhkimistä ja kuvapinnan jäsentämistä. Materiaaleissa hän yhdistää perinteisiä tapoja, kuten temperaa, öljymaalausta, kangasta ja luovan innovatiivisesti uusia materiaaliratkaisuja, kuten teollisuusmaalia ja puulautojen käyttöä. Maalaukset syntyvät spontaanisti tarkkaan harkittujen värimääritysten kautta. Hän on utelias myös rakentamaan aiheita kolmiulotteisesti.

Anitta Ruotsalaisen näyttelytoiminta on ollut aktiivista 1990 alkaen. Hänellä on ollut vuosittaisia yksityis-, ryhmä-, ja yhteisnäyttelyitä, ulkomaisia näyttelyitä ja teoksia on julkisissa kokoelmissa, kuten Porvoon, Lahden ja Orimattilan kaupunki, Wihurin rahasto, Valtion taidekokoelmat. Hän on tehnyt julkisia teoksia ja hän on aktiivinen myös taiteilijajärjestötehtävissä.