Ru Runeberg

Konsthantverk, Konstindustri/formgivning

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.ruruneberg.fi

Mina idéer och min inspiration får jag från allt som finns runt omkring oss. Det kan handla om en händelse, ett ord, en naturupplevelse eller t.ex. ett konstaterande från mina barn.

Naturen är dock den mest påtagliga - och insekterna de mest intressanta… För tillfället! Det förklarar kanske att många av mina bruksföremål – korpus – och smycken ofta har formen av insekter. Den STORA skillnaden är dock att formatet på bruksföremålen är tiotals gånger större än riktiga insekter. Trots storleken har det varit viktigt för mig att bibehålla en insektlikhet i föremålen.