Heidi Lunabba | Vedlidret

Bildkonst, Fotokonst, Övrigt

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.facebook.com/Halkoliiteri

Vedlidret är ett arbetsrumskollektiv för konstnärer och andra kulturarbetare, arkitekter, skribenter, producenter, forskare osv.

På Halkoliiteri jobbar:

Heidi Lunabba, konstnär som jobbar med samfundskonst och projekt på allmänna platser. Jobbar ofta kring frågor kring genus identitet och användningen av almänna platser.
www.heidilunabba.com

Aino Aspiala, landskapsarkitekt

Sanna Meriläinen, arkitekt

Petra Nysten, översättare som ordnar queera hantverksträffar.

Johanna Granlund, målare.

Axel Srashnoy, bra konstnär, jobbar med foto och film m.m.
http://axel.straschnoy.com/

Antti Jäderholm, jobbar med WebGL software, 3D bild i realtid på nätet.
http://www.fthrproductions.com/

Ulrika Rosendahl, arkeolog skriver sin avhandling om medeltida bytomter.

Phaedra Shanbaum forskare, curator och konst administratör specialiserad på nya medier och experimentell konst.
https://phaedrashanbaum.wordpress.com/

Meri Kuusisto, a writer. Writing her first novel and it will be published on January 2014.

Nina Albrecht, artist working with cartoons, illustrations e.t.c. Nina also has her own fashion brand Little Perky.
http://ninaalbrechtportfolio.tumblr.com/
Halkoliiteri on työhuonekommuuni taiteilijoille ja muille kulttuurin parissa työskenteleville kuten arkkitehteille, kirjailijoille, tuottajille ym.