Sven Svanbäck

Bildkonst

Plats
Jakobstad

Från år 2007 har jag målat ortodoxa ikoner. Jag har varit på flera kurser och talkoarbeten inom ikonmåleriet vid Valamokloster i Heinävesi. Jag har även överfört motiven till metallgrafik, där jag använt lite friare grepp. Ikonerna är målade enligt gammal tradition.
Vuodesta 2007 olen maalannut ortodoksisia ikoneita, käynyt useammalla kurssilla ja talkooleirillä Valamon luostarissa Heinävedellä koskien ikonimaalausta. Olen soveltanut aihepiiriä myös metalligrafiikkaan käyttäen vähän vapaampaa ilmaisua. Ikonit olen maalannut vanhan tradition mukaan.