Sonja Backlund | Spunkt

Bildkonst, Konsthantverk, Skulptur

Plats
Vasa

Hemsida
http://www.spunkt.fi/

”Hellre brödlös än rådlös”
Idag har de flesta av oss ”bröd”, men har vi ”råden”, svaren, lösningarna, hur vi ska hantera våra egna liv, vårt samhälle och vår värld?

Och om vi sedan plötsligt också en dag skulle sakna ”brödet”, står vi då där rådlösa, handlingsförlamade, utan förmåga att hjälpa oss själva och hoppas och vill att ”någon annan”, kanske ett mer eller mindre anonymt och professionellt samhälle, ska fixa våra problem?

Vad har hänt med förmågan att se möjligheterna?
(utdrag från text vid installationen ”Lampor och Liv”, 2012)


Utgående från den här frågeställningen har jag under de senaste åren allt mera kommit att jobba med att genom olika konstprojekt och workshopar locka fram kreativiteten hos andra. Idag riktar jag in mig på att erbjuda grupper både med privatpersoner och från företag och organisationer att komma och jobba i min ateljé.

Det upplever jag som väldigt givande och kreativt utvecklande också för egen del.

http://issuu.com/spunkt/docs/konstkick?e=6634595/4620575

Voisi sanoa että keräilen käsityö- ja taidetekniikoita kuten jotkut keräilevät postimerkkejä. Perinteisten käsityö- ja taidetekniikkojen ymmärtäminen ja uusien soveltamisalueiden etsiminen kiehtoo minua. Pyrin yhdistämään kauneutta, käsityötä ja toimivuutta.

Käsityötuotteiden ja näyttelyjen erikoislavasteiden muotoilu- ja valmistustyötä eri instituutioille koen hyvin innoittavana, sillä usein työ vaatii luovia ja sovellettuja ratkaisuja uniikkilaitteiden ja -installaatioiden valmistamisessa käsityön muodossa.

Taiteilijana olen pääasiassa suuntautunut yhteisötaiteeseen, usein projektimuodossa ja opetusmielessä. Koen taiteessani mielekkääksi erilaisten ihmisten kohtaamisen ja pyrin taiteen kautta mahdollistamaan osaanottajille tärkeisiin aiheisiin keskittyvää keskustelua.

Olen kouluttautunut lavastajaksi Lontoon Saint Martins College of Art and Designissä, ja taiteen maisteriksi Helsingin Taideteollisessa Korkeakoulussa. Olen työskennellyt tällä alueella vuodesta 1994.

http://issuu.com/spunkt/docs/konstkick?e=6634595/4620575