Freja Bäckman | Altes Finanzamt

Övrigt

Plats
Berlin

Hemsida
www.frejabackman.org

Freja Bäckman är intresserad av gränssnittet mellan konst, aktivism och bildning. Speciellt genom de möten och dialogiska processer som kan uppkomma på detta ställe. Samarbeten är en av de grundläggande utgångspunkterna i hennes konstnärliga praxis.
Freja Bäckman on kiinnostunut taiteen, aktivismin ja pedagogiikan leikkauskohdasta.  Syntyvillä kohtaamisilla ja keskusteluilla on tärkeä rooli, kuten myös tilanteilla ja niistä muodostuvilla prosesseilla. Yhteistyön eri muodot ovat keskeisiä työskentelyssäni.