Tia Itkonen | Ateljé Ströms

Bildkonst

Plats
Geta

Jag målar, tecknar och skulpterar. När jag målar, går jag in i stor koncentration, målar snabbt, på en djupare medvetandenivå. Somliga kallar det automatisk målning. Resultaten blir inte sällan rätt surrealistiska - fritt för alla att tolka som man vill.
Maalaan, piirrän ja veistän. Kun maalaan, keskityn äärimmäisesti ja maalaan hyvin, hyvin nopesti. Jotkut kutsuvat sitä automaattiseksi maalamiseksi. Tulokset ovat usein hyvinkin surrealistisia - vapaita kelle tahansa tulkita kuten haluaa.