Maria Nordbäck | Kasern 14

Bildkonst

Plats
Vasa

Mitt intresse ligger i den samfundsrelaterade konsten/deltagande konst där samhället och individen ligger i fokus. I botten ligger ett socialt engagemang där konstens förmåga används för att identifiera åsikter och attityder.
Minua kiinnostaa yhteisötaide ja osallistuva taide jossa yhteiskunta ja yksilö ovat keskeisessä roolissa. Taiteen kyvyillä voi tunnistaa mielipiteitä ja asenneita.