Axxelleration

Konstindustri/formgivning, Hantverk, Konsthantverk

Plats
Ekenäs, Finland

Hemsida
www.axxell.fi

Axxelleration

Vi vill visa mångfalden inom skolan samt bredden inom de branscher vi representerar. Samtidigt vill vi vara aktiva också utanför rollen som lärare och skapa egna produkter. Vi vill utåt visa vår yrkeskompetens och locka besökare till våra fina lokaler i Knipnäs.

Axxelleration som namn har vi valt på grund av den energi och rörelse som under skolåret präglar Fågelsångens lokaler. Tempot är högt när frågorna haglar och kreativiteten flödar.

Vi jobbar bland mycket annat med:
Trä, Materiallära, Färgning, Produktplanering, Snideri, Bildkomposition, Färglära, Kvällskurser, Tredimensionell komposition, Textil, Beställningsarbeten, Teknisk ritning, Maskinlära, Hyvling, Emaljering, Portfolio, Skissteknik, Tovning, Mönsterkonstruktion, Guldsmide, Corel, Maskinstickning, Gjutning, Perspektiv, Stenfattning, Rhino, Tygtryck, Mönsterkonstruktion, Broschmekanismer, Prototyper.
 
Axxelleration - lärarkollegiet på hantverksutbildningarna vid Axxell, Ekenäs.

Deltagande konstnärer:
Ami Avellán
Annika Baarman-Sundblom
Pia Kivinen
Sirkka Koskinen
Johan Pihlström
Anna-Lena Söderlund
Anna Vasko
Maria Wikström