Helve, Gunilla

Bildkonst

Plats
Helsingfors, Finland

Tid, bivax och färgpigment: grundelementen i mina målningar.
Vax i lager på lager, tunna genomskinliga eller tjockare, täckande skikt.
Mönstret får löpa över kanterna och på detta sätt betona den fysiska
närvaron också hos mindre objekt.
Upprepningen av arbetsmomentet, ger verkena en meditativ prägel
och i en positiv bemärkelse också rum för slumpen.
Vid varje nytt arbete står jag inför samma svårigheter, när det gäller det planerade
och slutresultatet, i verkligheten möts dessa två antagligen heller aldrig...
 
Gunilla Helve