Hartman, Helena

Bildkonst

Plats
Nagu, Finland

Hemsida
www.nagugammelgard.fi

Helena om sin konst


Jag målar utgående från iakttagelser jag gör i den yttre eller inre världen. Jag forskar djupare i något tema och uttrycker sedan både i mera skissaktiga akvareller och oljemålningar. Färgerna och ljuset är viktiga element i mina arbeten som oftast uttrycker och upplevs expressionistiska.
Bildkonstutställning med egna verk i ladugården vid Nagu Gammelgård