Nyström, Claes

Konsthantverk

Plats
Helsingfors, Finland

Hemsida
www.claesnystrom.com

Om Claes

Jag arbetar för hand med guld, silver o.a. metaller, samt stenar, både ädla och halvädla. Jag köper råvara, men kan också återanvända kundens eget material.

Jag strävar efter att kontinuerligt utveckla min hantverksskicklighet och arbetar gärna utgående från mina egna idéer. Arbetet för brödfödan där jag har kundernas egna önskemål i fokus innebär annorlunda utmaningar. Att tillsammans med kunden utveckla ett smycke eller något annat föremål är alltid särskilt inspirerande.

Hantverket och kundtjänsten sköter jag i min verkstad, där jag också har fått handleda och samarbeta med praktikanter både från Lahden Muotoiluinstituutti och från Axxell/Sydväst.
 
Guldsmed Claes Nyström