Tavastila, Fanny

Bildkonst

Plats
Helsingfors, Finland

Hemsida
www.fannytavastila.fi

Om Fanny

Jag jobbar främst i olja, i många olika lager. Måleriet för mig är något väldigt intuitivt och en lång process, där olika element antingen lyfts fram eller trycks tillbaka efterhand som målningen utvecklas. Allra först en känsla, sedan färg, sedan form. Just nu intresserar jag mig väldigt för gränsen mellan det föreställande och det icke-föreställande och av att försöka uttrycka stämningar där olika känslor inte utesluter varandra utan tillsammans bildar grunden för något nytt, en liten stund av livet.


 

Fanny Tavastila - bildkonst