Holopainen och Kokkonen

Bildkonst, Övrig visuell konst

Plats
Helsinki, Finland

Hemsida
www.tainakokkonen.net

Om konstnärerna

Taina Kokkonen
Taina Kokkosen puupiirrokset ovat monitasoisia: niissä on yhdistelty eri tekniikoita. Pohjimmaisessa, taustan muodostavassa kerroksessa taiteilija on useimmiten käyttänyt perinteistä puupiirrosmenetelmää, jonka päälle hän on lisännyt yksityiskohtaisemman kuvakerroksen.
Töissä esiintyvät aiheet ja symbolit ovat tallentuneet Kokkosen muistiin ympäröivän maailman havainnoinnista. Teoksissa kuva-aiheet esiintyvät yhteydestään irrotettuina, jopa siinä määrin, että niiden alkuperä on muuttunut tunnistamattomaksi. Toisinaan palaset loksahtavat kohdalleen teoksia nimettäessä - jokin uutinen tai vaikka valokuva saattaa palauttaa kuvan lähtökohdan tekijänsä mieleen.

Näin työskenneltäessä lopputulos on aina jossakin määrin yllätyksellinen. Prosessiin sisältyy aina uuden löytämisen mahdollisuus. Kokkosen teokset ovat melkein aina uniikkeja. Sommittelun kaksijakoisuus on monia teoksia yhdistävä piirre. Toisiaan peilaavat kuvakentät eivät kuitenkaan ole keskilinjan suhteen ankaran symmetrisiä kuten eivät esimerkiksi ihmisen kasvonpuoliskotkaan. Harmoninen ja elävä kokonaisuus muodostuu hieman toisistaan poikkeavista osista.

Juha Holopainen
Olen helsinkiläinen taidegraafikko. Piirustus- ja maalausopintoni aloitin Vapaassa Taidekoulussa 1987, pääpaino työskentelyssäni siirtyi grafiikan puolelle Lahden Taideinstituutissa, missä opiskelin 1991-95.

Taideinstituutissa tutustuin grafiikan menetelmään nimeltä carborundum, jonka maalauksellinen, reliefimäinen, hieman krouvi jälki tuntui heti omalta. Painolaatalle maalataan esim. liiman ja carborundum-jauheen seoksella, jonka kuivuttua väri hierretään laatalle. Liiman ja täyteaineen suhteilla voidaan säädellä värin määrää, joka jää pyyhittäessä painolaatalle ja siirtyy siitä painettaessa paperille. Carborundumiin yhdistetään usein perinteistä kuivaneulaa.
Collagrafiassa painolaatalle voidaan liimata erilaisia pintoja. Em. tekniikoita yhdistellään usein samassa työssä ja ne menevätkin käsitteinä päällekkäin. Väriä voidaan myös telata laatalle, jolloin se kohopainon tavoin jää laatan korkeimpiin kohtiin.

Viime vuosina olen käyttänyt myös valokuvapohjaisia grafiikan menetelmiä. Fotopolymeerissä laatta on päällystetty valoherkällä kalvolla, jolle filmi uv-valotetaan, minkä jälkeen laatta kehitetään vedessä. Tämä vastaa etsausvaihetta, ja kuva valmistuukin syväpainon tavoin.

Jonkinlaisena temaattisena punaisena lankana töissäni kulkee pohdinnat elämän rajallisuudesta. Vastapainoisesti viljelen myös eroottista kuvastoa; erotiikkaa tarvitaan uuden elämän syntymiseen. Aiheita saan myös ympäröivästä visuaalisesta maailmasta: elokuvista, mainoksista ym. Suodattamalla ne oman ekspressioni kautta luon uusia kuvia uusine merkityksineen. Pelkistämällä haluan jättää tilaa katsojalle.

 
Juha Holopainen och Taina Kokkonen - Arabian Taidegraafikot ry