Lilius, Muddle

Bildkonst, Skulptur, Hantverk

Plats
Hangö, Finland

Om Muddle

Som dotter till två bildkonstnärer och författare växte jag upp med ständig tillgång till papper, pennor och färger, och lika ständig uppmuntran: ”Fina bilder!” Hantverk har också alltid varit viktigt för mig – garn och tyg, trä, keramik, pärlor – allt som möjliggör tankens uttryck, i färg, form och ord.

I Hangö, där jag växte upp och nu bor igen på heltid, blir man hela tiden ifrågasatt som konstnär: till vilken samhällelig nytta? Det här har lett till att jag också beaktar nyttoaspekten, här några exempel:
- bilder i samspel med text, antingen med bilder som illustrationer till text eller med text som förtydligande kommentar till bild;
- halsband med namn, som samtidig bruksvara och abstrakt konst;
- unika dockor med personlighet som samtidigt är brukskonst för barn.

Men konst måste försvara sin plats i människors värld också på helt andra grunder: skönhet i sig är viktig, och den skapande processen liksom den att betrakta konst är lika viktig, som en form av meditation och som ett ifrågasättande av vår värld.
En konstnärs arbete kan i mycket jämföras med en forskares: att analysera fenomen i samhället, världen, naturen och livet, att ifrågasätta, synliggöra och förtydliga.
 
Muddle Lilius